Urychlovač reakce HC 60

Urýchľovač reakcie BCG HC 60 sa používa len v spojení s BCG Kanal. Nová utesňovacia metóda BCG Kanal je metódou dvojzložkovou. Zabraňuje stratám vody v kanalizačných systémoch.

BCG Kanal je možné použiť pre všetky bežné materiály (plasty, liatina, íl, betón, olovo). Je možné utesňovať netesné miesta v potrubí alebo na hrdlových spojeniach. BCG Kanal sa spevňuje v styku s urýchľovačom reakcie BCG HC 60 v potrubí aj mimo neho. Dochádza k mechanickému uzatvoreniu netesného miesta. Utesnenie pomocou BCG Kanal je trvalé a odolné voči starnutiu.

UPOZORNENIE!
Pred utesnením pomocou BCG Kanal sa potrubí musí dôkladne vyčistiť BCG Kanal a urýchľovač reakcie BCG HC 60 nesmú byť vzájomne zmiešané! Ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo zavolajte na informačnú linku +42132 7760362.

Návod na použitie:
Vyčistené potrubie sa uzatvorí (uzatvárací vak, uzatvárací kotúč atd.). Pomocou vhodného čerpadla načerpajte do potrubia BCG Kanal (bez urýchľovača reakcie). Vytvorte vodný stĺpec o výške 1 až 2 m. BCG Kanal nechajte cca 1 hodinu stáť v potrubí. Potom ho bez zbytku odčerpajte (do nádrže) a čerpadlo vypláchnite. Okamžite načerpajte do potrubia urýchľovač reakcie BCG HC 60 a ponechajte stáť 0,5 hodiny. Urýchľovač reakcie HC 60 opäť odčerpajte (do nádrže) a potrubie úplne vyprázdnite. Čerpadlo vypláchnite. Potrubie naplňte vodou a preveďte tlakovú skúšku. Pokiaľ by sa ešte vyskytla netesnosť, musí sa postup opakovať. Eventuálne zbytky výrobku odstráňte mechanicky.

Bezpečnostný list pre BCG HC 60:
Dráždi oči! Zabráňte styku s pokožkou! Chráňte pred deťmi!

Likvidácia:
Pri vyprázdňovaní potrubí, ktoré sú naplnené prípravkom BCG HC 60, nie je potrebná žiadna likvidácia odpadov, pretože ho je možné opätovne použiť. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Špeciálne roztoky chloridov, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:
Urýchľovač reakcie BCG HC 60 musí byť použitý neriedený.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.

Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.


Ponúkame kvalitné produkty