120

Suchobežný jednovtokový vodomer

120C

Suchobežný jednovtokový vodomer s kompozitným puzdrom

412

Viacvtokový mokrobežný vodomer s vymeniteľnou kapsľou

420

Viacvtokový mokrobežný vodomer.

620

Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom v metrologickej triede C.

620C & 620 MC

Objemový suchobežný vodomer v metrologickej triede C.

820

Jednovtokový polosuchobežný vodomer

AN 130 - ANF 130 - SAN 130 - FAN 130

Viacvtokový lopatkový domový vodomer s vysielačom impulzov.

Ponúkame kvalitné produkty