ResidiaJet

Jednovtokový bytový vodomer s modulárnym počítadlom.

ResidiaJet - s možnosťou komunikačného modulu

Nové modulárne počítadlo s mechanickým a elektronickým rozhraním pre nasadenie komunikačných modulov.

ResidiaJet C

Jednovtokový bytový vodomer s kompozitným puzdrom.

ResidiaMuk

Viacvtoková univerzálna koaxiálna kapsľa

Ponúkame kvalitné produkty