DomoJet Jednovtokový vodomer

DomoJet predstavuje novú generáciu jednovtokových vodomerov určených pre meranie spotreby pitnej a úžitkovej vody v bytoch, domácnostiach a malých prenajatých priestoroch. Použitý inovatívny automatizovaný výrobný proces je základom vysokej kvality. DomoJet dosahuje vo svojej kategórii najlepšie metrologické parametre. Vodomer je možné vybaviť najnovšími technológiami diaľkového prenosu dát.

ResidiaJet

POZOR! Výroba produktu bola ukončená.

ResidiaJet - s možnosťou komunikačného modulu

POZOR! Výroba produktu bola ukončená.

ResidiaJet C

POZOR! Výroba produktu bola ukončená.

ResidiaMuk

POZOR! Výroba produktu bola ukončená.

Ponúkame kvalitné produkty