DomoJet R

Elektronický jednovtokový vodomer

DomoJet® R je jednovtokový vodomer so zabudovanou dátovou komunikáciou vďaka inovatívnemu elektronickému rádiovému počítadlu. Navrhnutý špeciálne pre inštalácie v interiéri a je k dispozícii v prevedení pre studenú aj teplú vodu. Vďaka veľkému LC displeju je veľmi dobre čitateľný a zároveň poskytuje dodatočné informácie používateľom aj operátorom. Vhodný na diaľkový odpočet dát pomocou mobilných a fixných systémov, plne spĺňa požiadavky európskej smernice o energetickej efektívnosti.

CHARAKTERISTIKA
- Ideálny na úsekové použitie pre podružné meranie v bytoch, domácnostiach a malých prenajatých prevádzkach.
- Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 50°C a teplej úžitkovej vody s teplotou od 30°C do 90°C
- DN15 – 20 s certifi káciou MID Rmax. 160
- Vysoká ochrana proti vonkajším magnetickým poliam
- Vodomer testovaný pre styk s pitnou vodou
- Možnosť natočenia počítadla do polohy vhodnej pre najpresnejšie odčítanie – pootočenie o 360°
- Stupeň krytia IP68
- Integrovaná OMS rádiová komunikácia wM-Bus
- Líthiová batéria s očakávanou životnosťou minimálne 12 rokov
- Hlásenie alarmov: ovplyvnenie, preťaženie, spätný prietok, zablokovaný vodomer
- Sada na programovanie a údržbu je k dispozícii na požiadanie


Súbory na stiahnutie:


DomoJet R - Technický list
DomoJet R - Prehlásenie o zhode
DomoJet R - Posúdenie bezpečnosti pre styk s pitnou vodou


Ponúkame kvalitné produkty