Rádiomodul na vodomery Sensus

Elektronický rádiomodul je určený pre montáž na Rádiomodul na vodomery Sensus vodomery Sensus Residia pre umožnenie diaľkového odpočtu nameraných hodnôt.

Ponúkame kvalitné produkty