DomoJet Jednovtokový bytový vodomer

DomoJet predstavuje novú generáciu jednovtokových vodomerov určených pre meranie spotreby pitnej a úžitkovej vody v bytoch, domácnostiach a malých prenajatých priestoroch. Použitý inovatívny automatizovaný výrobný proces je základom vysokej kvality. DomoJet dosahuje vo svojej kategórii najlepšie metrologické parametre. Vodomer je možné vybaviť najnovšími technológiami diaľkového prenosu dát.

Modul wM-Bus Domo R 868 MHz

Pre jednovtokové vodomery DomoJet a viacvtokové vodomery DomoMUK

USB transceiver 868 MHz

Rádiový modul pre ISM pásmo

Ponúkame kvalitné produkty