USB transceiver 868 MHz

Rádiový modul pre ISM pásmo

USB fl ash disk wM-Bus 868 je samostatný rádiový modul pre pásmo ISM 868 MHz určený na komunikáciu s rádiovými modulmi Sensus wM-Bus.

Rádiový modul v podobe USB fl ash disku je vybavený konektorom typu USB-A, ktorý slúži ako zdroj napájania a zároveň ako rozhranie pre odosielanie a prijímanie dát z počítača/tabletu.

USB transceiver 868 MHz vysiela a prijíma dáta cez port USB prostredníctvom špecifi ckého protokolu a bol navrhnutý tak, aby ho bolo možné spárovať s odpočtovým a konfi guračným softvérom Sensus pracujúcim v operačnom systéme Windows.

Charakteristika
- ISM pásmo 868 MHz
- Obojsmerná komunikácia
- Konektor USB typu A pre napájanie a komunikáciu
- Všesmerová interná anténa


Súbory na stiahnutie:


USB transceiver 868 MHz

Ponúkame kvalitné produkty