Kontaktné údaje spoločnosti MAHRLO, s.r.o.

Sídlo spoločnosti


MAHRLO, s.r.o.
Halalovka 2393/24
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Prevádzka a Korešpondenčná adresa


Ľudmily Podjavorinskej 535/11
916 01 Stará Turá
Slovenská republika

Údaje o spoločnosti


IČO: 36318132
DIČ: 2020181152
DPH: SK2020181152
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.12631/R


Meranie vody, tepla a plynu


TEL: +421 (0) 905 404 918
TEL: 032 / 776 03 62
FAX: 032 / 776 21 56
MAIL: mahrlo @ mahrlo.sk
WEB: www.mahrlo.sk

Meranie a regulácia


TEL: +421 (0) 908 170 313
TEL: 032 / 776 03 62
FAX: 032 / 776 21 56
MAIL: slecka @ mahrlo.sk
WEB: www.marweb.sk

MAPA

PREVÁDZKA a Korešpondenčná adresa