Neplatič: CALORIM Sk, s.r.o.

Vážení partneri, dovoľujeme si Vás upozorniť na spoločnosť CALORIM Sk, s.r.o., ktorá si neplní záväzky voči našej spoločnosti – nezaplatila faktúru za dodaný tovar.