Multical 302

Multical 302 – jeho minimálne rozmery umožňujú inštalovať tento všestranný kompaktný merač tepla a chladu kdekoľvek.

Multical 402

MULTICAL® 402 je kompaktný ultrazvukový merač, ktorého maximálna meracia presnosť umožňuje zaznamenávať presnú spotrebu.

Multical 403

Merač Multical 403 je založený na dôslednej kvalite a presnosti produktov Kamstrup. Je navrhnutý tak, aby spĺňal súčasné aj budúce nároky a požiadavky.

Multical 602 + Ultraflow

MULTICAL 602 a ULTRAFLOW sú určené na meranie chladu s chladiacim médiom voda s teplotným rozsahom 2°C až 50°C v rozsahu prietokov qp 1.5 m3/h až 40 m3/h.

Odporové snímače teploty

Párované snímače teploty sa používajú spolu s elektronickým meračom tepla na meranie teploty v prívodnom a vratnom potrubí kúrenárskych inštalácií.

Ultraflow 54

Nová generácia utrazvukového prietokomera

Ponúkame kvalitné produkty