Odporové snímače teploty

Párované snímače teploty sa používajú spolu s elektronickým meračom tepla na meranie teploty v prívodnom a vratnom potrubí kúrenárskych inštalácií.

V závislosti od typu môžu byť snímače použité priamo v médiu (priame snímače), alebo upevnené v púzdrach. Snímače teploty sú vybavené platinovým odporom, ktorého hodnota sa mení v závislosti od teploty.
Meranie hodnôt odporu tak dáva analogicky hodnoty teploty.

Merač tepla počíta rozdiel teplôt na základe merania teploty v prívodnom a vratnom potrubí. Z rozdielu teplôt a z nameraného objemu pretečeného média vypočítava spotrebovanú tepelnú energiu.

Súbory na stiahnutie:

Ponúkame kvalitné produkty