Kalorimetricke počítadlo PolluTherm pre merač tepla

PolluTherm DN 20-40 a DN 50-300.
Kalorimetrické počítadlo pre merač tepla a kombinované systémy teplo/chlad.

Ponúkame kvalitné produkty