Pollutherm F

Kalorimetrické počítadlo pre merač tepla a kombinované systémy teplo/chlad

POUŽITIE
Kalorimetrické počítadlo PolluTherm® F je kombinovateľné so Sensus odporovými snímačmi teploty Pt 500 a nasledovnými prietokomernými členmi:
AN130
WPD FS
MeiStream FS
PolluFlow 90 °C/PN16

PolluTherm® F je určený pre meranie spotreby energie v tepelných okruhoch vykurovania alebo v teplo/chlad aplikáciách s viacerými možnosťami komunikácie.

Vzhľadom na možnosti dátovej komunikácie a diaľkového odčítania disponuje PolluTherm® F zásuvným miestom pre zabudovanie komunikačného modulu M-Bus, Modbus, wireless M-Bus (OMS), LoRaWAN alebo impulzný výstup plus niektoré možnosti impulzného vstupu.
**
Upozornenie:**
Ultrazvukový prietokomerný člen PolluFlow 130 °C/PN25 vyžaduje externé napájanie a je kombinovateľný s kalorimetrickým počítadlom PolluTherm®, nakoľko PolluTherm® F pracuje iba s pasívnymi prietokomernými členmi, teda je bez napäťového výstupu potrebného pre aktívne prietokomerné členy.


Súbory na stiahnutie:


Pollutherm F - Vyhlásenie o zhode
Pollutherm F - Katalógový list
Pollutherm F - Certifikát


Ponúkame kvalitné produkty