640C / 640MC

Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom a elektronickým počítadlom.

iPERL

Statický elektromagnetický merač s remanentnou magnetickou technológiou

Ponúkame kvalitné produkty