640C / 640MC

Objemový suchobežný vodomer s kompozitným puzdrom a elektronickým počítadlom.

Cordonel

Statický priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40…100

iPERL

Statický elektromagnetický merač s remanentnou magnetickou technológiou

MeiStream RF

Inteligentný priemyselný vodomer s datalogerom a integrovanou rádiokomunikáciou na studenú vodu DN 40…300, PN16

MeiStreamRF Plus

Priemyselný vodomer s eRegistrom na studenú vodu v metrologickej triede C DN 40…150 PN 16

MeiTwinRF

Združený vodomer na studenú vodu do 50°C DN 50, DN 65, DN 80, DN 100.

Ponúkame kvalitné produkty