CPA 01

Impulzný adaptér pre statické meradlá Cordonel

CHARAKTERISTIKA
• Impulzný adaptér pre vodomery Cordonel
• Meradlo môže byť vybavené adaptérom priamo od výrobcu alebo je možná i dodatočná montáž adaptéra bez porušenia metrologickej plomby
• Poskytuje impulzy vo vysokom rozlíšení s detekciou smeru toku
• Adaptér komunikuje s meradlom prostredníctvom IrDA rozhrania
• Kompatibilný so všetkými prevedeniami meradla Cordonel
• Meradlo a adaptér sú galvanicky oddelené
• Bez zakmitávania v dôsledku elektronických impulzov
• Mód, hodnota a dĺžka impulzu môžu byť prostredníctvom rádia zmenené priamo na mieste
• Očakávaná životnosť batérie 10 rokov
• Hermeticky uzatvorený, IP68
• Dĺžka kábla 3m

Využitie:
Generovanie impulzov pretečeného objemu Cordonelom pre :
• Pripojenie k systémom riadenia budov
• Priemyselné aplikácie s prevodníkmi FM-1D/K a FM-2D/K
• Ukladanie dát v aplikáciách s data loggermi, napr. CDL -Sensus produkt
• Ukladanie a prenos profi lov prietoku, napr. v aplikáciach s gateway
• Robustné prevedenie umožňuje použitie v ťažkých podmienkach
vodomerných šácht


Súbory na stiahnutie:


CPA 01 - Impulzný adaptér pre statické meradlá Cordonel


Ponúkame kvalitné produkty