iPERL

Statický elektromagnetický merač s remanentnou magnetickou technológiou

Inteligentná technológia smerujúca k hospodáreniu s vodou:
Inteligenté siete pre komunikáciu sú dnes už všade okolo nás – internet, telefonovanie, elektrická energia. Tieto siete sa už dnes svojimi neobmedzenými možnosťami stávajú nevyhnutnosťou. A teraz je tu príležitosť využiť inteligentnú sieť pre život najdôležitejší zdroj PITNÚ VODU.

Celosvetovo je potrebné v oblasti rozvodných sietí vody udržať krok s rozvojom inteligentných komunikačných sietí tak, aby boli splnené požiadavky vychádzajúce z
potrieb automatizácie, riadenia a správy týchto sietí.

Pevná komunikačná sieť AMI (ako napr. Sensus Flexnet ) môže prostredníctvom
iPERL-u identifikovať potenciálne problémy siete, ako napr. priesaky alebo úniky
spôsobené prerušením potrubia. Rýchla identifikácia poruchy v sieti je zárukou čo
možno najrýchlejšej reakcie pre jej odstránenie. Včasným odstránením poruchy v
sieti sa šetria náklady na vodu, zlepšuje sa cielené využívanie interných
personálnych kapacít a v neposlednom rade sa prispieva k zlepšeniu kvality
zákazníckeho servisu.

iPERL – vždy presný
iPERL ponúka bezkonkurenčnú trvalú presnosť merania spotreby pitnej vody R800 pre všetky veľkosti od DN 15 až do DN 40 s prevádzkovou životnosťou 15 rokov pri
dodržaní nasledovných parametrov:
- Teplotný rozsah prevádzkovej teploty od -15°C do +60°C s podmienkou minimálneho prietoku 100l/h pre zamedzenie možnosti zamrznutia vody v iPERL-e pri nízkych teplotách
- Teplotný rozsah vody od +0,1°C do +50°C(70°C*)
- Vodivosť (konduktivita) vody min. 120 S/cm
- Pracovný tlak do 16 bar

** špeciálna verzia*

Na rozdiel od iných statických meračov, iPERL využíva technológiu remanentného magnetického poľa umožňujúceho lineárne meranie i pri veľmi nízkych hodnotách prietoku. Magnetické pole pôsobiace na pretekajúcu vodu generuje elektrické napätie úmerné rýchlosti pretekajúcej vody ( princíp magnetickoinduktívneho merania prietoku).

Kompletné informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.


Súbory na stiahnutie:


Certifikát - iPERL_DE-12-MI001-PTB010_3_Rev_German
Veľkosť súboru: 6,42 MB

RÚVZ - posúdenie bezpečnosti výrobku iPERL
Veľkosť súboru: 333,12 kB

vyhlásenie o zhode - iPERL
Veľkosť súboru: 345,83 kB

Katalógový list iPERL
Veľkosť súboru: 2,93 MB
Zdielať na Facebook Zdielať na Google+ Zdielať na LinkedIn Zdielať na Twitter

Ponúkame kvalitné produkty