C4000

Združený vodomer s vymeniteľnou meracou vložkou

H4000 Woltmannov vodomer

Woltmannov vodomer na studenú vodu

MeiStream

Priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40…150.

MeiStream Plus

Priemyselný vodomer na studenú vodu v metrologickej triede C DN 40…150

MeiTwin

Združený vodomer na studenú vodu do 50 °C

WPV-MS

Združený vodomer na studenú vodu do 50 °C DN 150

Ponúkame kvalitné produkty