MeiStream

Priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40…150.

MeiStream Plus

Priemyselný vodomer na studenú vodu v metrologickej triede C DN 40…150

MeiTwin

Združený vodomer na studenú vodu do 50 °C

WPD FS

Prietokomerný člen merača tepla na horúcu vodu do 130°C; MAP16; DN40…DN300

WPV-MS

Združený vodomer na studenú vodu do 50 °C DN 150

Ponúkame kvalitné produkty