MeiStream Plus

Priemyselný vodomer na studenú vodu v metrologickej triede C DN 40…150

Použitie
- Meranie spotreby studenej pitnej a úžitkovej vody do 30°C v zmysle nariadenia 75/33/EEC
- Meranie veľkých rozsahov prietokov, napr. za čerpadlami
- Meranie malých prietokov, napr. pri čiastočnom zaťažení
- Na kontrolu priesakov, únikov vody

Možnosti
- Prevedenie pre agresívnu vodu – bez prímesí medi

Charakteristika
- Typovo schválený vyberateľný merací mechanizmus
- Unikátny merací rozsah
- Vysoká preťažiteľnosť
- Metrologická trieda C podľa 75/33/EEC pre horizontálnu polohu
- Puzdro vodomeru dostupné v kratšej (WP) i dlhšej (WS) stavebnej dĺžke podľa DIN 19625 alebo EN 14154
- Merací mechanizmus vyhovujúci pre puzdro vodomeru typ WP-Dynamic
- Použité materiály teplotne odolné do 90°C
- Počítadlo pripravené pre snímač – modul HRI
- Naďalej možnosť vysielača impulzov typ OD


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - MeiStream Plus
Návod na montáž - priemyselný vodomer MeiStream, MeiStream Plus
Vyhlásenie o zhode - MeiStream, MeiStream Plus
Vyhlásenie o zhode - MeiStream DN 40 ... 300 a MeiStream Plus DN 40 ... 150
Certifikát - MeiStream Plus

Ponúkame kvalitné produkty