MeiTwin

Združený vodomer na studenú vodu do 50 °C

Použitie
- Na meranie spotreby pitnej a úžitkovej vody do teploty 50°C
- Pre systémy s veľkým rozpätím prietokov, pre prevádzkový tlak PN 16
- Pre načítavanie nízkych prietokov
- Vhodný pre požiarne rozvody

Možnosti
- Hlavný a vedľajší vodomer môžu byť vybavené vysielačmi impulzov – montáž vysielača impulzov u hlavného i vedľajšieho vodomeru bez porušenia overovacej plomby
- Možnosť použitia elektronických počítadiel Hybrid, Electronic alebo
- Encoder
- Vodomer je konštrukčne upravený pre možnosť snímania tlaku: HYBRID, ELECTRONIC, ENCODER

Prevedenie
3 = 1
- Meracia jednotka zložená z hlavného vodomeru, vedľajšieho vodomeru a prepínacieho (pružinového) ventilu
- Meracia jednotka regulovaná a overená pre tri veľkosti DN 50, DN 80 a DN 100
- Hlavný a vedľajší vodomer umiestený v rade za sebou – žiadne prevedenie vpravo alebo vľavo ako u predchádzajúcich typov
- Hlavný vodomer s hydrodynamicky vyváženým lopatkovým kolesom
- Vedľajší vodomer v prevedení ako meracia kapsľa
- Možnosť použitia rôznych prevedení vedľajšieho vodomeru
- Prepínací ventil s extrémne nízkou tlakovou stratou a vysokým prietokom


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - priemyselný vodomer MeiTwin
Návod na montáž - priemyselný vodomer MeiTwin
Vyhlásenie o zhode - priemyselný vodomer MeiTwin
Certifikát - priemyselný vodomer MeiTwin

Ponúkame kvalitné produkty