WPV-MS

Združený vodomer na studenú vodu do 50 °C DN 150

Použitie
- Na meranie spotreby vody v systémoch s veľkým rozpätím prietokov
- Na meranie veľmi malých rozsahov pri zisťovaní únikov vody
- Vhodný pre použitie v požiarnych rozvodoch

Možnosti
- Hlavný a vedľajší vodomer môže byť vybavený vysielačom impulzov
- Stavebná dĺžka s inštalačným kusom spĺňa podmienky normy DIN
- Vodomery môžu byť vybavené elektronickými počítadlami: HYBRID, ELECTRONIC,ENCODER

Prevedenie
3=1
- Hlavný vodomer, ventil a vedľajší vodomer tvoria stabilnú jednotku
- Počítadlo je zabezpečené proti zaplaveniu – IP 68 Počítadlo otočné o 358°
- Optimálna ochrana voči korózii použitím vhodných materiálov a povrchovej úpravy
- Ako vedľajší vodomer môže byť použitý akýkoľvek typ domového vodomeru


Súbory na stiahnutie:


Vyhlásenie o zhode - priemyselný vodomer WPV-MS
Katalógový list - priemyselný vodomer WPV-MS
Návod na montáž - priemyselný vodomer WPV-MS
Certifikát - priemyselný vodomer WPV-MS

Ponúkame kvalitné produkty