BK-G10, BK-G10T, BK-G16, BK-G16T

Membránové plynomery sú objemové meradlá určené na meranie pretečeného objemu plynu.

BK-G2,5, BK-G2,5T, BK-G4, BK-G4T

Plynomery sú určené na meranie spotreby objemu zemného plynu, svietiplynu a propánbutánu v domoch a bytoch.

BK-G25, BK-G25T

Membránové plynomery sú objemové meradlá určené na meranie pretečeného objemu a prietoku plynu v domoch a v bytoch.

BK-G6, BK-G6T

Membránové plynomery sú objemové meradlá určené na meranie pretečeného objemu a prietoku plynu v domoch.

IN-Z61 až IN-Z65 - Snímač impulzov pre membránové plynomery

Snímanie impulzov z mechanických počítadiel

Ponúkame kvalitné produkty