BK-G2,5, BK-G2,5T, BK-G4, BK-G4T

Plynomery sú určené na meranie spotreby objemu zemného plynu, svietiplynu a propánbutánu v domoch a bytoch.

Plynomery typu BK-G2,5T, BK-G4T sú určení aj pre meranie spotreby plynu vo vonkajšom prostredí.

Plynomery vyhovujú STN 25 7859, STN 25 7860, OIML R6, OIML R31, DIN 3374 a vyhláške ÚNMS č.210, príloha č.13

Vlastnosti:
- teplotná odolnosť podľa DIN 3374
- syntetická membrána
- malé posúvače ovládané excentrami (K-systém)
- nízka prevádzková úroveň hluku
- oceľová skriňa
- pracovná teplota plynu -30°C až +60°C
- rozsah teplotnej kompenzácie -25°C až +40°C alebo -20°C až +50°C
- merané prietoky od 0,04 do 6 m3 / h
- možnost dodatočnej montáže nízkofrekvenčného snímača IN-Z31

Vysoká presnosť merania:
- jemné nastavenie krivky chýb po 0.2%

Dlhodobá spoľahlivosť:
- spoľahlivé meracie zariadenie s priamočiarym pohybom posúvačov s
minimálnym trením a opotrebením

Meracie membrány z najkvalitnejších syntetických materiálov
- vysoká stabilita rozmerov
- vynikajúca chemická odolnosť voči účinkom meraných plynov
- dlhodobá životnosť


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - membránový plynomer BK-G2,5, BK-G2,5T, BK-G4, BK-G4T
Návod na montáž - membránový plynomer BG-G2,5 až BK-G25
Vyhlásenie o zhode - membránový plynomer BG-G2,5 až BK-G25
Vyhlásenie o zhode - membránový plynomer BG-G2,5 až BK-G25 ex

Ponúkame kvalitné produkty