BK-G10, BK-G10T, BK-G16, BK-G16T

Membránové plynomery sú objemové meradlá určené na meranie pretečeného objemu plynu.

Sú schválené ako meracie prístroje pre obchodný styk a svojimi vlastnosťami vyhovujú STN 25 7859, OIML R6, R31, DIN 3374, EN 1359 a vyhláške ÚNMS č. 210, príloha č. 13

Najdôležitejšie vlastnosti:
- Veľkosti plynomerov G10, G16
- Najvyšší prevádzkový pretlak je 50 kPa
- V prevedení s odolnosťou voči vysokým teplotám okolia (podľa EN 1359) je najvyšší prevádzkový tlak maximálne 10 kPa
- Skriňa je vyrobená z oceľového plechu Galfan v jednohrdlovej alebo dvojhrdlovej verzii
- Výstupné hrdlá plynomera: DN32, DN40 v závislosti od veľkosti plynomera
- Vysoká a dlhodobá stabilita presnosti merania
- Malá hmotnosť, optimálne rozmery plynomera
- Možnosť pripojenia NF snímača zvonka bez porušenia overovacej plomby počítadla

Vhodný na meranie nasledujúcich plynov:
- zemný plyn
- svietiplyn
- propán
- bután
- vodík
- dusík
- vzduch
- inertné plyny
- iné plyny: kontaktujte nás


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - membránový plynomer BK-G10, BK-G10T, BK-G16, BK-G16T
Návod na montáž - membránový plynomer BG-G2,5 až BK-G25
Vyhlásenie o zhode - membránový plynomer BG-G2,5 až BK-G25
Vyhlásenie o zhode - membránový plynomer BG-G2,5 až BK-G25 ex


Ponúkame kvalitné produkty