IN-Z61 až IN-Z65 - Snímač impulzov pre membránové plynomery

Snímanie impulzov z mechanických počítadiel

Charakteristika
• Použiteľné pre všetky membránové plynomery Elster s impulzným výstupom
• Prídavné zariadenie (na objednávku)
• Pripojenie snímača nemá vplyv na platnosť ciachovania
• Kontakt na rozpoznanie manipulácie (pozri prevedenia)

Stručný popis
Snímače impulzov IN-Z61 – INZ-65 spolu s membránovými plynomermi Elster sa používajú so štandardnými počítadlami. Integrované Reed kontakty sa periodicky spínajú, v závislosti od pohybu počítadla. Po pripojení na prídavné zariadenie sa potom údaje o spotrebe dajú použiť na ďalšie spracovanie.

Činnosť:
Magnet v prvom (sprava) otáčajúcom sa bubienku počítadla typu Z3/Z6 spína Reed kontakt v snímači impulzov. Druhý Reed kontakt umožňuje rozpoznať pokusy o manipuláciu magnetom a prerušenie káblového spojenia. (neplatí pre IN-Z62)
Snímač impulzov sa môže pripojiť pomocou plombovateľnej zástrčky (platí iba pre IN-Z61).
Membránové plynomery BK-G1,6 až BK-G100 vybavené počítadlom Z3/Z6 a magnetom sa môžu kedykoľvek doplniť snímačom impulzov, bez porušenia úradnej overovacej plomby.
Snímač impulzov je k počítadlu pripojený upevňovací clip


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - IN-Z61 až IN-Z65 - Snímač impulzov pre membránové plynomery
Data sheet (EN) - IN-Z61 až IN-Z65 - Snímač impulzov pre membránové plynomery

Ponúkame kvalitné produkty