BK-G6, BK-G6T

Membránové plynomery sú objemové meradlá určené na meranie pretečeného objemu a prietoku plynu v domoch.

Sú schválené v SMÚ Bratislava ako meracie prístroje pre obchodný styk a svojimi vlastnosťami vyhovujú vyhláške ÚNMS č. 210, príloha č. 13 „Plynomery“, EN 1359 a majú Európske typové schválenie D87/7.122.43

Najdôležitejšie vlastnosti:
- Veľkosť plynomeru G6
- Najvyšší prevádzkový pretlak je 50 kPa
- Skriňa je vyrobená z oceľového plechu Galfan v jednohrdlovej alebo dvojhrdlovej verzii
- Vysoká a dlhodobá stabilita presnosti merania
- Možnosť pripojenia NF snímača IN Z6X zvonka bez porušenia overovacej plomby počítadla

Vhodný na meranie nasledujúcich plynov:
- zemný plyn
- svietiplyn
- propán
- bután
- vodík
- dusík
- vzduch
- inertné plyny
- iné plyny: kontaktujte nás


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - membránový plynomer BK-G6, BK-G6T
Návod na montáž - membránový plynomer BG-G2,5 až BK-G25
Vyhlásenie o zhode - membránový plynomer BG-G2,5 až BK-G25
Vyhlásenie o zhode - membránový plynomer BG-G2,5 až BK-G25 ex

Ponúkame kvalitné produkty