BCG 10 Pool

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG 10 Pool zabraňuje stratám vody v plaveckých bazénoch a nádržiach. BCG 10 Pool samočinne trvalo utesňuje trhliny, póry a ostatné netesnosti v plaveckých bazénoch, vodných a iných nádržiach prostredníctvom kryštalizácie. Pomocou BCG 10 Pool dosiahnete u plaveckých bazénov spevnenie prasklín.

BCG 24

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG 24 odstraňuje straty vody vo vyhrievacích systémoch, kotloch, potrubiach, radiátoroch, podlahových kúreniach až do 30 litrov za deň.

BCG 30

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG 30 odstraňuje straty vody vo vyhrievacích systémoch, ktoré sú prevádzkované s plynovými vyhrievačmi, až do 10 litrov za deň. Patent číslo 4321629

BCG 30 E

Kapalný těsnící prostředek BCG 30 E odstraňuje ztráty vody v topných systémech, které jsou provozovány s olejovými a plynovými kotli a hořáky, až do 20 litrů za den.

BCG 84/84L/84S

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG 84/84L/84S odstraňuje straty vody v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Môže utesňovať bodovú koróziu, trhliny a netesné letované miesta v medených a pozinkovaných rozvodoch a v rozvodoch z ušľachtilej oceli a plastov.

BCG Abfluß

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG Abfluß zabraňuje stratám vody v kanalizačných systémoch vo vnútri objektov.

BCG kanál

Utesňovacia metóda BCG Kanal je metódou dvojzložkovou. Zabraňuje stratám vody v kanalizačných systémoch. BCG Kanal je možné použiť pre všetky bežné materiály (plasty, liatina, íl, betón, olovo). Je možné utesňovať netesné miesta v potrubí alebo na hrdlových spojeniach.

BCG Spezial

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG Spezial odstraňuje straty vody vo vyhrievacích systémoch, kotloch, potrubiach, radiátoroch, podlahových kúreniach až do 400 litrov za deň.

BCG TD

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG TD odstraňuje extrémne straty vody vo vyhrievacích kotloch, systémoch, rozvodoch atď. Je možné tak odstrániť netesnosti spôsobujúce straty 400 až 1000 litrov vody za deň.

Urychlovač reakce HC 60

Urýchľovač reakcie BCG HC 60 sa používa len v spojení s BCG Kanal. Nová utesňovacia metóda BCG Kanal je metódou dvojzložkovou. Zabraňuje stratám vody v kanalizačných systémoch.

Ponúkame kvalitné produkty