BCG Abfluß

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG Abfluß zabraňuje stratám vody v kanalizačných systémoch vo vnútri objektov.

BCG Abfluß je možné použiť u všetkých bežných materiáloch (plasty, liatina, íl, betón, olovo). Je možné utesňovať netesné miesta na potrubí alebo na hrdlových spojeniach. BCG Abfluß kryštalizuje v styku s okolitým vzduchom. Dochádza k mechanickému uzatvoreniu netesného miesta. Utesnenie pomocou BCG Abfluß je trvalé a odolné voči starnutiu.

UPOZORNENIE!
Pred utesnením pomocou BCG Abfluß doporučujeme dôkladné vyčistenie silne znečistených (mastných) trubiek. Pri kanalizačných potrubiach uložených v zemi navrhujeme použitie prípravku BCG Kanal (dvojzložkový). Ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo zavolajte na informačnú linku +42132 7760362.

Návod na použitie:
Potrubný systém uzatvorte. BCG Abfluß zmiešajte s vodou a zaveďte do poškodeného systému. Zmes by mala zostať v systéme v závislosti na veľkosti netesností a vlhkosti ich okolia 1 až 2 dni. Pre uzatvorenie sú dostať vhodné uzatváracie vaky a uzávery. BCG Abfluß je v udanom zmiešavacom pomere nejedovatý (nepožívateľný). BCG Abfluß okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadla atd.) vodou, pretože inak dôjde k vzniku kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

Bezpečnostný list pre BCG Abfluß:
Je treba dodržovať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Chráňte pred deťmi!

Likvidácia:
Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie. Bližšie údaje získate z našich bezpečnostných listov.

Zloženie:
Silikónová protipenová emulzia, farbivo, Mersolat M, kremičitany alkalických kovov, celulózové vlákna, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:
1:5, 1 liter BCG Abfluß na 5 litrov vody. Nižšie dávkovanie znižuje účinnosť.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.

Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.


Ponúkame kvalitné produkty