BCG 84/84L/84S

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG 84/84L/84S odstraňuje straty vody v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody. Môže utesňovať bodovú koróziu, trhliny a netesné letované miesta v medených a pozinkovaných rozvodoch a v rozvodoch z ušľachtilej oceli a plastov.

BCG 84/84L/84S kryštalizuje v kontakte s okolitým vzduchom. Dochádza k mechanickému uzavretiu netesného miesta. Utesnenie pomocou BCG 84/84L/84S je trvalé a odolné proti starnutiu. Látky obsiahnuté v BCG 84/84L/84S môžu byť používané v potravinárstve. Patent číslo 4342861

Odstraňuje straty vody v rozvodoch pitnej a užitkovej vody:
BCG 84 – do 25 litrov za deň
BCG 84 L – do 10 litrov za deň
BCG 84 S – do 400 litrov za deň

UPOZORNENIE!
Obsiahnuté látky sú uvedené v pozitívnom zozname „Plasty v potravinárskej prevádzke“ (Ústav pre hygienu v Gelsenkirchen). Ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo zavolajte na informačnú linku +421 32 7760362

Návod na použitie:
Vadný rozvod odpojte a vyprázdnite. Obsah zachyťte a zmerajte objem. Rohové ventily a armatúry uzavrite, eventuálne vymontujte. Uzavretie je možné previesť aj pomocou preplachovacích zátok (DIN 1988). Je treba vymontovať perlátory, sitká, filtre a vodomery. Uzavrite prívod k umývačke alebo pračke (vložky). Kanister s BCG 84/84L/84S dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo BCG 84/84L/84S neriedeného alebo zriedeného 1:1 napusťte výtlakovým čerpadlom (bez nasávacieho sitka) alebo prostredníctvom tlakovej nádoby BCG G 21J. Rozvod odvzdušnite.

Dôležité!
BCG 84/84L/84S okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, vane) čistou vodou, pretože inak dôjde ku vzniku kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.
Rozvod natlakujte (5-7 bar). BCG 84/84L/84S musí na netesných miestach vystúpiť, aby mohol kryštalizovať mimo potrubia. BCG 84/84L/84S potrebuje čas kontaktu minimálne 1 deň (24 hodín). Vo veľmi vlhkom prostredí musí byť čas kontaktu predĺžený na 2 až 3 dni. Pretože sa pri potrubí obalenom plastovým plášťom nemôže k netesnému miestu dostať vzduch, dochádza k utesneniu iba podmienene. Po prevedení utesnenia BCG 84/84L/84S vypusťte a zachyťte, rozvod dôkladne vypláchnite. Rozvod uveďte znovu do prevádzky. Bojler na teplú vodu musí byť pred utesňovacími prácami uzavretý. Pracovné nástroje po použití poriadne prepláchnite.

Bezpečnostný list pre BCG 84/84L/84S:
Je potrebné dodržovať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri práci s chemikáliami!
Chráňte pred deťmi!

Likvidácia:
V silnom riedení je možné vypúšťať do kanalizácie. Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Celulózové vlákna, farbivo, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom, kremičitan alkalického kovu.

Zmiešavací pomer:
Neriedený alebo 1:1. Zachytený BCG 84/84L/84S je možné znovu použiť. Nerozpúšťa sa inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný proti tlaku.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.

Naše údaje odpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.


Ponúkame kvalitné produkty