BCG 10 Pool

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG 10 Pool zabraňuje stratám vody v plaveckých bazénoch a nádržiach. BCG 10 Pool samočinne trvalo utesňuje trhliny, póry a ostatné netesnosti v plaveckých bazénoch, vodných a iných nádržiach prostredníctvom kryštalizácie. Pomocou BCG 10 Pool dosiahnete u plaveckých bazénov spevnenie prasklín.

BCG 10 Pool utesňuje všetky bežné materiály, ako betón, kovy a plasty. Nádrže s olejovitým obsahom sa musí pred použitím BCG 10 Pool riadne vyčistiť. Pri pohyboch zeminy sa môžu vytvoriť nové trhliny.

UPOZORNENIE!
Rozvody v oblasti bazénu sa utesňujú pomocou prípravkov BCG Abfluß alebo BCG Kanal.

Návod na použitie:
Poškodenú nádrž pred utesňovaním napusťte vodou. Do vody pridajte v dostatočnom množstve BCG 10 Pool. Pomocou čerpadla (kalového) vytvorte cirkuláciu. Olejovité alebo mastné nádrže je treba pred aplikáciou odmastiť, pretože inak by BCG 10 Pool nemohol priľnúť.
BCG 10 Pool by mal zostať v nádrži 2 až 3 dni. Po prevedenom utesnení je treba nádrž vyprázdniť a okamžite vyčistiť vodou. Nánosy, ktoré sa utvorili na dlaždiciach, je treba odstrániť gumovou stierkou. Teplo urýchľuje utesnenie. Nádrž hneď opäť napusťte vodou. Upozornenie: BCG 10 Pool nesmie prejsť cez filtračné zariadenie. Koncentrát BCG 10 Pool okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadla atd.) vodou, pretože inak dôjde k vzniku kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

Bezpečnostný list pre BCG 10 Pool:
Je treba dodržovať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácií s chemikáliami!
Chráňte pred deťmi!

Likvidácia:
Pri vyprázdňovaní plaveckých bazénov a nádrží, ktoré sú naplnené tesniacimi výrobkami BCG, nie je potrebná žiadna likvidácia odpadov (podľa Ústavu pre hygienu v Gelsenkirchen). Bližšie údaje nájdete v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Silikónová protipenová emulzia, farbivo, Mersolat M, kremičitany alkalických kovov, celulózové vlákna, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:
1 liter BCG 10 Pool na 400 litrov vody. Pri väčšom poškodení by mal byť BCG 10 Pool použitý vo vyššej koncentrácií. Nerozpúšťajte s inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný voči tlaku.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.

Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.


Ponúkame kvalitné produkty