BCG 30 E

Kapalný těsnící prostředek BCG 30 E odstraňuje ztráty vody v topných systémech, které jsou provozovány s olejovými a plynovými kotli a hořáky, až do 20 litrů za den.

BCG 30 E zabraňuje ztrátám vody v potrubích, radiátorech a podlahových topeních. BCG 30 E utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG 30 E vytváří elastický uzávěr netěsného místa a nechává se trvale v systému. Lze jej aplikovat na solární a zemní kolektzory. Utěsnění je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG 30 se aplikuje do topného oběhu plnicí pumpou (pumpa BCG G 20 nebo G 21J).

UPOZORNĚNÍ!
Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech Při netěsnostech ve spalovacích komorách použijte, prosím BCG 24, BCG Speciál, nebo BCG TD (vyšší tepelná odolnost). Bližší informace najdete v příslušných katalogových listech.

Návod k použití:

***Topný systém netěsní:***
Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot a filtry, nebo je obejít. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn. Podlahová topení uveďte na provozní teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG 30 E. Kanystr s BCG 30 E důkladně protřepte. Potřebné množství (viz tabulka) nalijte prostřednictvím vypouštěcího kohoutu. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla ještě jednou řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 7 hodin. K utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní. Při ztrátě vody větší než 20 litrů za den se může použít také BCG 24 nebo BCG Special. Topný systém roztopte, plynový ohřívač uzavřete kohouty údržby. Pomocí přídavného oběhového čerpadla vytvořte separátní tepelný oběh přes tok vpřed nebo vzad. Namontujte plnicí kohout a manometr (možnost kontroly). Kanystr s BCG 30 E důkladně protřepte! Potřebné množství (viz tabulka) napusťte prostřednictvím vypouštěcího kohoutu a zařízení natlakujte na provozní tlak. Tento oběh provozujte tak dlouho, až se netěsné místo utěsní (až 6 dní u podlahového topení).

***Bezpečnostní list pro BCG 30 E:***
Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Noste vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle a ochranu obličeje. BCG 30 E je v udaném směšovacím poměru nejedovatý (nepoživatelný). BCG 30 E okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou
Chraňte před dětmi!

***Likvidace:***
Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech.

***Složení:***
Celulózová vlákna, celulóza, Mergal, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.

Směšovací poměr: 1:100.
balení 2,5 litru
balení 5,0 litrů

Trvanlivost:
3roky od data výroby, chraňte před mrazem.


Ponúkame kvalitné produkty