BCG kanál

Utesňovacia metóda BCG Kanal je metódou dvojzložkovou. Zabraňuje stratám vody v kanalizačných systémoch. BCG Kanal je možné použiť pre všetky bežné materiály (plasty, liatina, íl, betón, olovo). Je možné utesňovať netesné miesta v potrubí alebo na hrdlových spojeniach.

BCG Kanal sa spevňuje v styku s urýchľovačom reakcie HC 60 v potrubí aj mimo neho. Dochádza k mechanickému uzatvoreniu netesného miesta. Utesnenie pomocou prípravku BCG Kanal je trvalé a odolné voči starnutiu.

UPOZORNENIE!
Pred utesnením pomocou BCG Kanal sa musí potrubie dôkladne vyčistiť. BCG Kanal a urýchľovač reakcie BCG HC 60 nesmú byť vzájomne zmiešané! BCG Kanal je možné použiť opakovane. Ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo zavolajte na informačnú linku +42132 7760362.

Návod na použitie:
Vyčistené potrubie sa uzatvorí (uzatvárací vak, uzatvárací kotúč atď.). Pomocou vhodného čerpadla načerpajte BCG Kanal do potrubia (bez urýchľovača reakcie). Vytvorte vodný stĺpec o výške 1 až 2 m. BCG Kanal nechajte cca 1 hodinu stáť v potrubí. Potom ho bez zbytku odčerpajte (do nádrže) a čerpadlo vypláchnite. Ihneď načerpajte do potrubia urýchľovač reakcie BCG HC 60 a ponechajte stáť 0,5 hodiny. Urýchľovač reakcie HC 60 zase odčerpajte (do nádrže) a potrubie úplne vyprázdnite. Čerpadlo vypláchnite. Potrubie naplňte vodou a preveďte tlakovú skúšku. Pokiaľ by sa ešte vyskytla netesnosť, musí sa postup opakovať. Eventuálne zbytky výrobku odstráňte mechanicky.

Bezpečnostný list pre BCG Kanal:
Je treba dodržovať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami!
Chráňte pred deťmi!

Likvidácia:
Pri vyprázdňovaní potrubí, ktoré sú naplnené tesniacimi výrobkami BCG, nie je potrebná žiadna likvidácia odpadov, pretože je možné ich opätovne použiť. Bližšie údaje si prečítajte v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Špeciálne kremičitany, stabilizátor tvrdosti, vlákna.

Zmiešavací pomer:
BCG Kanal musí byť použitý neriedený.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.

Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.


Ponúkame kvalitné produkty