BCG TD

Kvapalný tesniaci prostriedok BCG TD odstraňuje extrémne straty vody vo vyhrievacích kotloch, systémoch, rozvodoch atď. Je možné tak odstrániť netesnosti spôsobujúce straty 400 až 1000 litrov vody za deň.

Pri použití BCG TD môže dôjsť k upchatiu v úzkych miestach (termostatické ventily, lapače nečistôt). Po prevedení utesnenia musí byť BCG TD vypustený. BCG TD utesňuje všetky bežné materiály (plasty a kovy). BCG TD kryštalizuje pri kontakte s okolitým vzduchom. Dochádza k mechanickému uzavretiu netesného miesta. Utesnenie pomocou BCG TD je trvalé a odolné proti starnutiu. BCG TD môže byť použitý aj v otvorených systémoch.
BCG TD sa aplikuje do vyhrievacieho kotla plniacou pumpou (pumpa BCG G20 alebo G21J).

UPOZORNENIE!
Vyhrievací systém musí byť zbavený prísad ako sú nemrznúca kvapalina, ochrana proti korózii a soľanka. Pri plynových vyhrievačoch používajte BCG 30. Pri dobrej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch. Po prevedení utesnenia sa vyhrievací systém musí vyprázdniť a znovu naplniť. Ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo zavolajte na informačnú linku +421 32 7760362

Návod na použitie:
Netesní vyhrievací kotol: Vyhrievací systém odpojte od vyhrievacieho kotla a kotol priveďte do prevádzkovej teploty. Maximálnu teplotu nastavte pomocou komínovej klapky. Kanister s BCG TD dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo (viď tabuľka) nalejte prostredníctvom kohúta KFE. Natlakujte vyhrievací kotol na 1 bar. Obehové čerpadlá poriadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou. Vyhrievací kotol musí zostať v prevádzke počas 4 hodín. Použite odľahčenie spätného toku, ak je k dispozícii. Po utesnení kotol vyprázdnite. Znovu ho naplňte a uveďte opäť do chodu.

Vyhrievací systém netesní:
Je potrebné vymontovať sitká, lapače nečistôt a filtre, alebo ich obísť. Vyhrievací systém musí byť naplnený vodou a odvzdušnený. Nastavte maximálnu teplotu pomocou komínovej klapky. Otvorte naplno všetky zmiešavacie ventily a ventily na radiátoroch. Odvzdušnite obehové čerpadlá a nechajte ich bežať. Znížte objem vody vo vykurovaní o potrebné množstvo BCG TD. Kanister s BCG TD dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo (viď tabuľku) nalejte prostredníctvom kohúta KFE. Natlakujte vyhrievací systém na prevádzkový tlak. Obehové čerpadlá ešte raz poriadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou. Vyhrievací systém musí zostať v prevádzke pri vyššie uvedených podmienkach počas 7 hodín. K utesneniu dôjde podľa okolností za 1 alebo viac dní. Po prevedení utesnenia sa musí systém po cca 4 týždňoch vyprázdniť, prepláchnuť a znovu naplniť. BCG TD okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) vodou, pretože inak dôjde ku vzniku kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť.

Bezpečnostný list pre BCG TD:
Je potrebné dodržiavať preventívne bezpečnostné opatrenia obvyklé pri manipulácii s chemikáliami! Chráňte pred deťmi!

Likvidácia:
Pri vyprázdňovaní vyhrievacích systémov, ktoré sú utesnené tesniacimi výrobkami BCG, nie je nutná žiadna likvidácia odpadov (podľa Ústavu pre hygienu v Gelsenkirchen). Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Silikónová protipenová emulzia, farbivo, Mersolat M, kremičitany alkalických kovov, celulózové vlákna, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:
1:100 až 1:50. Nové vyhrievacie systémy majú iba nepatrný obsah (eventuálne zmerajte objem na litre). Možnosť kontroly: pri správnom dávkovaní je hodnota pH medzi 10,5 až 11. Nerozpúšťa sa inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný proti tlaku.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.

Naše údaje odpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.


Ponúkame kvalitné produkty