BCG 30

Kvapalný utesňovací prostriedok BCG 30 odstraňuje straty vody vo vyhrievacích systémoch, ktoré sú prevádzkované s plynovými vyhrievačmi, až do 10 litrov za deň. Patent číslo 4321629

BCG 30 zabraňuje stratám vody v potrubiach, radiátoroch a podlahových kúreniach. BCG 30 utesňuje všetky bežné materiály (plasty a kovy). BCG 30 kryštalizuje v kontakte s okolitým vzduchom. Dochádza k mechanickému uzavretiu netesného miesta. Utesnenie pomocou BCG 30 je trvalé a odolné proti starnutiu. BCG 30 sa aplikuje do vyhrievacieho kotla plniacou pumpou (pumpa BCG G20 alebo G21J).

UPOZORNENIE!
Vyhrievací systém musí byť zbavený prísad ako sú nemrznúca kvapalina, ochrana proti korózii a soľanka. Pri dobrej aplikácii nevzniknú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch (viď odborný posudok MPA Dortmund). Po prevedení utesnenia sa vyhrievací systém musí (cca po 4 týždňoch) vyprázdniť, vypláchnuť a znovu naplniť. Ďalšie informácie viď prehľad výrobkov alebo zavolajte na informačnú linku +421 32 7760362

Návod na použitie:
Vyhrievací systém netesní: Je potrebné vymontovať sitká, lapače nečistôt a filtre, alebo ich obísť. Vyhrievací systém musí byť naplnený vodou a odvzdušnený. Nastavte maximálnu teplotu pomocou komínovej klapky. Podlahové kúrenia priveďte do pracovnej teploty. Otvorte naplno všetky zmiešavacie ventily a ventily na radiátoroch. Odvzdušnite obehové čerpadlá a nechajte ich bežať. Znížte objem vody vo vykurovaní o potrebné množstvo BCG 30.
Kanister s BCG 30 dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo (viď tabuľku) nalejte prostredníctvom kohúta KFE. Natlakujte vyhrievací systém na prevádzkový tlak. Obehové čerpadlá ešte raz poriadne odvzdušnite kontrolnou skrutkou. Vyhrievací systém musí zostať v prevádzke pri vyššie uvedených podmienkach počas 7 hodín. K utesneniu dôjde podľa okolností za 1 alebo viac dní. Po prevedení utesnenia sa musí systém po cca 4 týždňoch vyprázdniť, prepláchnuť a znovu naplniť.
Pri strate vody väčšej ako 10 litrov za deň sa môže použiť tiež BCG 24 alebo BCG Spezial. Vyhrievací systém rozkúrte, plynový vyhrievač uzavrite kohútmi údržby. Pomocou prídavného obehového čerpadla vytvorte separátny tepelný obeh. Namontujte plniaci kohút a manometer (možnosť kontroly). Kanister s BCG dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo (viď tabuľka) nalejte prostredníctvom kohúta KFE a zariadenie natlakujte na prevádzkový tlak. Tento obeh prevádzkujte tak dlho, kým sa netesné miesto utesní (až 6 dní pri podlahovom kúrení). Potom tepelný obeh vyprázdnite, prepláchnite a znovu naplňte.

Bezpečnostný list pre BCG 30:
Pri zasiahnutí očí ich dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Noste vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare a ochranu tváre. BCG 30 je v udanom zmiešavacom pomere nejedovatý (nepožívateľný). BCG 30 okamžite odstráňte z predmetov (dlaždice, umývadlá, atď.) vodou, pretože inak dôjde k tvorbe kryštálov, ktoré nie je možné odstrániť. Chráňte pred deťmi!

Likvidácia:
Pri vyprázdňovaní vyhrievacích systémov, ktoré sú utesnené tesniacimi výrobkami BCG, nie je nutná žiadna likvidácia odpadov (podľa Ústavu pre hygienu v Gelsenkirchen). Bližšie údaje získate v našich bezpečnostných listoch.

Zloženie:
Silikónová protipenová emulzia, farbivo, Mersolat M, kremičitany alkalických kovov, celulózové vlákna, prídavné látky chránené obchodným tajomstvom.

Zmiešavací pomer:
1:100 až 1:50. Nové vyhrievacie systémy majú iba nepatrný obsah (eventuálne zmerajte objem na litre). Možnosť kontroly: pri správnom dávkovaní je hodnota pH medzi 10,5 až 11. Nerozpúšťa sa inými chemikáliami. Teplotne stály. Odolný proti tlaku.

Skladovateľnosť:
5 rokov od dátumu výroby, chráňte pred mrazom.

Preprava:
Nejedná sa o nebezpečný náklad v zmysle dopravných predpisov.

Naše údaje odpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené.


Ponúkame kvalitné produkty