MeiStream

Priemyselný vodomer na studenú vodu DN 40…150.

Použitie
- Meranie spotreby studenej pitnej a úžitkovej vody do 30°C v zmysle nariadenia 75/33/EEC
- Meranie veľkých rozsahov prietokov, napr. za čerpadlami
- Meranie malých prietokov, napr. pri čiastočnom zaťažení
- Na kontrolu priesakov, únikov vody

Možnosti
- Prevedenie pre agresívnu vodu – bez prímesí medi
- Prevedenie pre systémy s prevádzkovým tlakom PN 40
- Prevedenie pre nebezpečné prostredia
- Vybavenie modulom HRI priamo od výrobcu

Charakteristika
- Typovo schválený vyberateľný merací mechanizmus
- Unikátny merací rozsah
- Vysoká preťažiteľnosť
- Inštalácia do všetkých montážnych polôh
- Puzdro vodomeru dostupné v kratšej (WP) i dlhšej (WS) stavebnej dĺžke podľa DIN 19625 alebo EN 14154
- Merací mechanizmus vyhovujúci pre puzdro vodomeru typ WP-Dynamic
- Použité materiály teplotne odolné do 90°C
- Počítadlo pripravené pre snímač – modul HRI
- Naďalej možnosť vysielača impulzov typ OD


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - priemyselný vodomer MeiStream
Návod na montáž - priemyselný vodomer MeiStream, MeiStream Plus
Certifikát - priemyselný vodomer MeiStream DN 200-300
Certifikát - priemyselný vodomer MeiStream revision 3
Vyhlásenie o zhode - MeiStream DN 40 ... 300 a MeiStream Plus DN 40 ... 150

Ponúkame kvalitné produkty