DomoJet Jednovtokový bytový vodomer

DomoJet predstavuje novú generáciu jednovtokových vodomerov určených pre meranie spotreby pitnej a úžitkovej vody v bytoch, domácnostiach a malých prenajatých priestoroch. Použitý inovatívny automatizovaný výrobný proces je základom vysokej kvality. DomoJet dosahuje vo svojej kategórii najlepšie metrologické parametre. Vodomer je možné vybaviť najnovšími technológiami diaľkového prenosu dát.

CHARAKTERISTIKA:
- Na meranie spotreby množstva pitnej a úžitkovej vody do maximálnej teploty 50°C
- Na meranie spotreby množstva teplej úžitkovej vody s teplotou od 30°C do 90°C
- Ideálny na úsekové použitie pre podružné meranie v bytoch, domácnostiach a malých prenajatých prevádzkach.
- S certifi káciou MID: R max. 160
- Q3 2,5 – 4, DN 15 – 20, MAP (PN) 16
- Vodomer testovaný pre styk s pitnou vodou
- Pre montáž do všetkých inštalačných polôh vynímajúc polohu počítadlom smerom nadol
- Vysoká ochrana proti vonkajším magnetickým poliam
- Možnosť natočenia počítadla do polohy vhodnej pre najpresnejšie odčítanie – pootočenie o 360°
- Vodomer je možné vybaviť káblovým alebo rádiovým komunikačným modulom

Súvisiace produkty:
Modul wM-Bus Domo R 868 MHz
Vysielač impulzov Domo P
USB transceiver 868 MHz


Súbory na stiahnutie:


DomoJet Jednovtokový vodomer
Rádiomodul na vodomery Sensus
Certifikát DomoJet Jednovtokový vodomer

Ponúkame kvalitné produkty