Modul wM-Bus Domo R 868 MHz

Pre jednovtokové vodomery DomoJet a viacvtokové vodomery DomoMUK

Kompaktný rádiový modul so vstavaným obojsmerným indukčným snímačom určený pre vodomery Sensus DomoJet a Domo MUK. Domo R je kompatibilný aj s ďalšími modelmi alebo vodomermi iných značiek, ktoré sú vhodné na použitie so systémom Modularis.

Domo R je určený na diaľkový odpočet údajov o spotrebe a alarmov prostredníctvom rádiového signálu, čo zaisťuje jednoduchosť a efektivitu. Je ihneď pripravený na použitie a továrenské nastavenie umožňuje mobilný (pochôdzkový – walk-by, drive-by) aj statický (AMR) odpočet meradla. Továrenské nastavenia je možné neskôr zmeniť prostredníctvom rádiového signálu pomocou
konfi guračnej sady (voliteľná).

Vnútorný snímač modulu je necitlivý na rušivé magnetické polia, pretože detekuje
otáčky ukazovateľa vodomeru na indukčnom princípe, ďalej vypočíta objem (v oboch smeroch) a riadi alarmy.

Riadené alarmy sú: zvýšený prietok (konfi gurovateľná hranica, musí byť aktivované), spätný prietok (nastavená hranica, konfi gurovateľné), priesak, zablokované alebo nepoužívané meradlo (nastaviteľná hranica v dňoch, konfi gurovateľné), magnetické či mechanické ovplyvňovanie (odstránenie).

Domo R je v súlade s dátovým komunikačným protokolom wM-Bus, ktorý je na európskej úrovni riadený normou EN 13757. Tým je zaistená rozsiahla interoperabilita medzi rôznymi odčítacími systémami iných značiek dostupných na trhu.


Súbory na stiahnutie:


Modul wM-Bus Domo R 868 MHz

Ponúkame kvalitné produkty