Vysielač impulzov Domo P

Pre jednovtokové vodomery DomoJet a viacvtokové vodomery DomoMUK

Optoelektronický vysielač impulzov pre jednovtokové vodomery Sensus DomoJet, viacvtokové vodomery DomoMUK a vodomery Modularis od iných výrobcov.

Najmodernejší vstavaný optický snímač detekuje otáčky ručičky s indikáciou litrov a smer prúdenia vody. Domo P prenáša do nadradeného systému vybalancované impulzy, t.j. v prípade spätného prietoku interne zaznamenáva impulzy pre pretečený objem (maximálne 1000 impulzov) a po obnovení dopredného prietoku impulzy zaznamenané pre spätný tok sú kompenzované zodpovedajúcim počtom impulzov v doprednom toku. Až po vykompenzovaní impulzov zo spätného toku sú prenášané impulzy dopredného toku. Stav prenesený do nadradeného systému bude tak identický so stavom vodomeru.


Súbory na stiahnutie:


Vysielač impulzov Domo P

Ponúkame kvalitné produkty