Základné informácie o výmenníkoch Secespol

Profil dosiek spájkovaných výmenníkov tepla je vylisovaný v tvare písmena V.

Dosky po sebe idúce sú v skladbe výmenníka otočené o 180°.Z toho dôvodu spolu v mieste, kde sa pretínajú V profily, vytvárajú kanále pre prietok média. Výmenník je pripojený tak, aby ním médium pretekal protiprúdne.

Výhody spájkovaných doskových výmenníkov tepla:
- vysoký súčiniteľ prestupu tepla
- malé rozmery veľkých tepelných výkonov
- vysoká odolnosť pri zmenách tlaku a teploty
- výhodná cena v pomere k prenášanému výkonu
- jednoduchá montáž a demontáž

Špeciálne prelisovanie dosiek a ich skladba vo výmenníku, zapríčiňuje vznik turbolentného prúdenia média. Takéto prúdenie umožňuje veľmi efektívny prenos tepla a zároveň znižuje možnosť usádzania sedimentov v doskovom výmenníku tepla

Príklady použitia:
- centrálne kúrenie
- príprava tepla úžitkovej vody
- systémy solárneho a geotermálneho ohrevu
- výmenníky tepla v priemyselných technológiách
- kondenzátory a výparníky v tepelných čerpadlách
- kondenzátory a výparníky v chladiacich systémoch
- chladenie v priemysle

Zloženie prietokových kanálov vo výmenníku
Zmenou počtu dosiek, typu prelisovania dosiek alebo zložením kanálikov medzi doskami môžeme navrhovať zariadenie ktoré je prispôsobené individuálnym potrebám zákazníka.

**Technické parametre výmenníkov Secespol** Pre správne vytypovanie výmenníka pre Vašu potrebu je dôležité poznať plochu dosky, objem kanálov, maximálny prietok a dalšie informácie.

Súbory na stiahnutie:


Spájkované doskové tepelné výmenníky B-Line
Spájkované doskové tepelné výmenníky L-Line
Kompletný katalóg výmenníkov JAD

Ponúkame kvalitné produkty