Výmenníky tepla JAD X(XK) , JAD (K) a H-K

Jsou určeny především k ohřevu otopné, eventuálně užitkové vody párou anebo horkou vodou.

Nejčastěji jsou používány k následujícím účelům:
- Instalace dálkového vytápění
- Ohřev užitkové vody
- Chlazení (kondenzátory, výparníky)
- Předehřev napájecí vody v kotelnách
- Technologická zařízení v potravinářském a chemickém průmyslu

Výrobky vyhovují díky použitému materiálu i náročným aplikacím, např. ohřevu a chlazení nápojů, případně agresivních kapalin.

Výmenníky tepla

JAD X(XK):
————
Použití:
Výměníky tepla typů JAD X(XK) jsou určeny především k ohřevu otopné, eventuálně užitkové vody, horkou vodou nebo parou.
Nejčastěji jsou používány k následujícím účelům:

- Instalace dálkového vytápění
- Ohřev užitkové vody
- Předehřev napájecí vody v kotelnách
- Chlazení (kondenzátory, výparníky)
- Technologická zařízení v potravinářském a chemickém průmyslu

Vzhledem k použitému materiálu, výrobky vyhoví i v náročných aplikacích (např. ohřev a chlazení agresivních kapalin; nápojová technika).

** Funkce:**

Výměníky tepla slouží k předávání energie z jedné teplonosné látky proudící v primární straně výměníku (v trubkách) do druhé teplonosné látky proudící v sekundární stráně výměníku (v plášti). Výměníky mohou být zapojeny jako souproudé nebo protiproudé. Svojí konstrukcí se tyto výměníky právě v protiproudých aplikacích přibližují teoreticky ideálnímu protiproudému výměníku tepla.

Při standardním zapojení je topné médium přivedeno do trubek, ačkoli pro zvláštní požadavky nebo podmínky (např. vysoká viskozita) může být topné médium přivedeno do pláště. Celkový tepelný výkon je závislý nejen na vstupních a výstupních teplotách pracovních médii, ale i na jejich průtočném množství.
Pro ohřev TUV je možné použít výměník s hrdlem pro připojení cirkulace umístěným v 1/3 výšky pláště. Toto řešení snižuje hydraulický odpor na cirkulačním okruhu a tak i čerpací práci cirkulačního čerpadla.

Konstrukční rysy a základní rozměry:
Tepelný výměník je zkonstruován a vyráběn jako celosvařovaný, nerozebíratelný celek. Válcový plášť obepíná soustavu teplosměnných trubek, uspořádaných do souosých několikavrstvě protisměrně vinutých šroubovic. Soustava topných trubek je zakončena ve dvou trubkovnicích, které jsou přivařeny přímo do příslušných připojovacích hrdel. Oba konce válcového pláště jsou uzavřeny polokulovými dny, které jsou jednotlivě osazeny vždy dvěma připojovacími hrdly.

Výměníky JAD X(XK) mají připojovací hrdla umístěna šikmo, symetricky s hlavní osou výměníku (Obr. 1). Typ výměníku JAD XK je varianta výměníku s použitím vrubovaných teplosměnných trubek.

JAD (K)
————
Použití:
Výměníky tepla typů JAD (K) jsou určeny především k ohřevu otopné, eventuálně užitkové vody, horkou vodou.
Nejčastěji jsou používány k následujícím účelům:

- Instalace dálkového vytápění
- Ohřev užitkové vody
- Předehřev napájecí vody v kotelnách
- Technologická zařízení v potravinářském a chemickém průmyslu

Vzhledem k použitému materiálu, výrobky vyhoví i v náročných aplikacích (např. ohřev a chlazení agresivních kapalin; nápojová technika).

Funkce:
Výměníky tepla slouží k předávání tepla z jedné teplonosné látky proudící v primární straně výměníku ( trubkách ) do druhé teplonosné látky proudící v sekundární straně výměníku ( plášti ). Výměníky mohou být zapojeny jako souproudé nebo protiproudé. Svojí konstrukcí se tyto výměníky právě v protiproudých aplikacích přibližují teoreticky ideálnímu protiproudému výměníku tepla.
Při standardním zapojení je topné médium přivedeno do trubek, ačkoli pro zvláštní požadavky nebo podmínky ( např. vysoká vazkost ) může být topné médium přivedeno do pláště. Celkový tepelný výkon je závislý nejen na vstupních a výstupních teplotách pracovních médii ,ale i na jejich průtočném množství .

Konstrukční rysy a základní rozměry:
Tepelný výměník je zkonstruován a vyráběn jako celosvařovaný, nerozebiratelný celek. Válcový plášť obepíná soustavu teplosměnných trubek, uspořádaných do souosých několikavrstvě protisměrně vinutých šroubovic. Soustava topných trubek je zakončena ve dvou trubkovnicích, které jsou umístěny v odlehlých koncích válcového pláště. Oba konce válcového pláště jsou uzavřeny lisovanými dny, na kterých jsou v ose umístěna přípojná hrdla prostoru trubkového svazku. Připojovací hrdla prostoru pláště jsou umístěna kolmo s hlavní osou výměníku .
Typ výměníku JAD K je varianta výměníku s použitím vrubovaných teplosměnných trubek. Výměníky JAD se vyrábí ve 4 velikostech a typ JAD K ve 4 velikostech podle teplosměnné plochy podle označení v příloze. Jsou zahrnuty i zkrácená varianta výměníku JAD ( K ) 6.50 označená S-1(K) a varianta výměníku JAD K 6.50 provedená z trubek průměru 10 mm a označená JAD K 6.50.10.

JAD H-K
————

Použití:
Výměníky tepla typů JAD H-K jsou určeny především k ohřevu otopné, eventuálně užitkové vody, párou nebo horkou vodou.
Nejčastěji jsou používány k následujícím účelům:
- Instalace dálkového vytápění
- Ohřev užitkové vody
- Chlazení (např. kondenzátory, výparníky)
- Předehřev napájecí vody v kotelnách
- Technologická zařízení v potravinářském a chemickém průmyslu

Vzhledem k použitému materiálu, výrobky vyhoví i v náročných aplikacích (např. ohřev a chlazení agresivních kapalin; nápojová technika).

Funkce:
Výměníky tepla slouží k předávání energie z jedné teplonosné látky, proudící na primární straně výměníku (v trubkách), do druhé teplonosné látky, proudící na sekundární stráně výměníku (v plášti). Výměníky mohou být zapojeny jako souproudé nebo protiproudé. Právě v protiproudých aplikacích se tyto výměníky velmi přibližují teoretickému ideálu protiproudého výměníku tepla.
Při standardním zapojení je topné médium přivedeno do trubek, ačkoli pro zvláštní požadavky nebo podmínky (např. vysoká viskozita) může být topné médium přivedeno do pláště. Celkový tepelný výkonje závislý nejen na vstupních a výstupních teplotách pracovních médii, ale i na jejich průtočném množství.

Konstrukční rysy a základní rozměry:
Tepelný výměník je zkonstruován a vyráběn jako celosvařovaný, nerozebíratelný celek. Válcový plášť obepíná soustavu teplosměnných trubek, uspořádaných do souosých několikavrstvě protisměrně vinutých šroubovic. Ve výměníku je použito šroubovicově vrubovaných trubek. Soustava topných trubek je zakončena v protilehlých polokulových dnech, kterými je zakončena válcová část pláště. Na polokulových dnech, jsou v hlavní ose umístěna přípojná hrdla prostoru trubkového svazku.
Výměníky JAD H-K mají připojovací hrdla trubkového svazku umístěna proti sobě, jsou souosá k hlavní ose výměníku (Obr. 1). Hrdla pláště jsou umístěna kolmo na tuto osu (Obr. 1). Provedení hrdel je buď přírubové nebo s venkovním závitem. Výměník JAD H-K používá vrubovaných teplosměnných trubek. Výměníky JAD H-K se vyrábí v 3 velikostech podle teplosměnné plochy podle označení v katalogech.


Súbory na stiahnutie:


JAD XK 6.50.08.72
JAD XK 9.88.08.85
JAD XK 12.114.08.50
JAD XK 12.114.08.75
JAD X 12.114 JAD XK 12.114
JAD XK 9.88.08.65
JAD XK 9.88.10
JAD XK 5.38.08.71
JAD XK 12.114.10
JAD X 16.211.10 JAD XK 16.211.10

Ponúkame kvalitné produkty