Výmenníky tepla Ti-Line

Díky vysoké úrovni technologie svařování bylo možno vyvinout i vysoce kvalitní produkty, vyráběné z titanu třídy 2.

Typová řada výměníků JAD Ti-Line je určena pro použití v prostředí s vysoce korozivní pracovní látkou.

Uplatnění:
- Chemický průmysl
- Potravinářský průmysl
- Farmacie
- Chladírenství
- Mořský průmysl
- Jiné aplikace s vyšší koncentrací chloridu


Ponúkame kvalitné produkty