Zdravotně hygienické stanovisko pre BCG 84

Atest k použití BCG 84 k utěsnění rozvodů pitné vody.

Institut hygieny
Porúří, Gelsenkirchen

29.08.1994
Zdravotně hygienické stanovisko k použití BCG 84 k utěsnění rozvodů pitné vody

Objednatel:
BaCoGa Technik GmbH
Alsfelder Warte 30
36323 Grebenau
Zakázka ze dne:

Označení výrobku:
BCG 84

Popis materiálu:
BCG 84 je kapalná chemikálie na bázi speciálních křemičitanů alkalických kovů a zesílených vláken. Výrobek modré barvy má hodnotu pH 11. Hustota 1,26 g/m3.

Podklad pro hodnocení:
- Bezpečnostní list DIN z 05.05.1993 firmy BaCoGa Technik GmbH, Grebenau

- Nařízení o pitné vodě a vodě pro potravinářské provozy (Nařízení o pitné
vodě TrinkwV) z 12. prosince 1990, Spolkový věstník I, str. 2613.

- Zákon o zacházení s potravinami, tabákovými výrobky, kosmetickými prostředky a dalšími spotřebními předměty (zákon o potravinách a spotřebních předmětech) z 15.08.1974, Spolkový věstník I, str. 1945, naposledy změněný 22.01.1991, Spolkový věstník I, str. 121.

- LII. doporučení komise pro plasty Spolkového zdravotnického úřadu ″Plnidla pro spotřební předměty z plastů″, 167. sdělení, Spolkový věstník 27, 1984, str. 289.

Oblast použití:
BCG 84 se používá k utěsnění bodové koroze, trhlin a netěsných letovaných míst a dalších netěsností v rozvodech pitné vody.

Údaje o toxicitě:
Výrobek není podle nařízení o nebezpečných látkách z 11.02.1982 přípravkem podléhajícím povinnému označení.

Stálost a reaktivnost:
Výrobek je za normálních podmínek použití a skladování stálý; je třeba ho chránit před mrazem. Při reakcích s kyselinami dochází k lehkému zahřátí.

Hodnocení:
BCG 84 je kapalný prostředek na utěsňování potrubí na bázi křemičitanů alkalických kovů a zesílených vláken.
Z přezkoumání receptury, která nám byla předána, vyplynulo, že výchozí látky jsou uvedeny v „Pozitivních seznamech“ tj. v doporučeních vydaných komisí pro plasty Spolkového zdravotnického úřadu pro plasty v potravinářství. Nejsou tak žádné pochybnosti proti používání výrobku k utěsňování netěsností a poškození korozí v rozvodech pitné vody ve smyslu § 31 Spolkového zákona o potravinách, pokud je materiál technicky vhodný pro plánované využití. Při použití v oblasti pitné vody je třeba zajistit, aby přebytečné množství prostředku bylo ze systému odstraněno vypláchnutím, např. kontrolou hodnoty pH. Limitní hodnotu nařízení o pitné vodě pro křemičitany ve výši 40 mg/l, stanovených jako SiO2, je třeba po ukončené sanaci dodržet.

Referentka
RNDr. Schössner
vedoucí oddělení chemie vody

Ředitel ústavu:
S. Reinhardt-Benitez
inženýrka chemie


Ponúkame kvalitné produkty