Základné informácie o produktoch BCG

BCG je označení kapalných zatěsňovacích a čisticích prostředků německé firmy BaCoGa GmbH se sídlem v Grebenau, SRN.

Tato moderní technologie je alternativou k výměně rozvodů plynu, topné, užitkové nebo pitné vody, přičemž oproti této variantě přináší i úspory času, financí a je šetrnější i k uživatelům domů a bytů, protože se z bytu nestane na řadu dní staveniště. Celá procedůra spočívá v napuštění těsnicího prostředku do netěsného systému. Odpadá hledání místa netěsnosti, vybourávání potrubí, likvidace vzniklého odpadu, výměna, či oprava netěsného potrubí a následné zednické a malířské práce.

Princip metody byl „okoukán“ v přírodě. Když dojde k poranění např. prstu, krevní destičky nejdříve ránu „nahrubo“ utěsní zevnitř a prosakující krevní plazma vytvoří na venkovní straně strup, který ránu uzavře úplně.

V systémech BCG plní funkci krevních destiček speciálně upravené celulózové vlákno, funkci krevní plazmy zastupuje roztok křemičitanů, které při styku s kysličníkem uhličitým ze vzduchu vytváří nerozpustné krystaly. Tyto krystaly vydrží teploty do 1200st.Celsia a protože jde o minerální látku, nedochází k jejich stárnutí ani ke změnám během času.

Tyto prostředky se používají v pěti hlavních oblastech:
1. Zatěsňování topných systémů a rozvodů pitné a užitkové vody Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG pro vodu a topné systémy

 • Výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • Zatěsňování lze provádět většinou za normálního provozu bez nutnosti odstávky
 • Vyčištění systému zlepší přestup tepla, tzn. zvýší se účinnost a tím se sníží náklady na výrobu tepla
 • Není potřeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek „si je najde sám“
 • Odpadají zednické a bourací práce – z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy – za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
 • Předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • Každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
 • Není nutný odvoz suti a deponace odpadu – nejsou náklady na likvidaci odpadů
 • Ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • Prodloužení životnosti stávajících rozvodů zvláště při použití inhibitorů koroze po přetěsnění
 • Těsnicí prostředky jsou dodávány jen firmám, které absolvovaly školení u dodavatele, což dává záruku odborného provedení práce
 • Není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení

2. Zatěsňování plynových potrubí se šroubovanými spoji Princip této metody je jiný než u předchozí aplikace. Do potrubí, kde vlivem přechodu ze svítiplynu, který byl vlhký, na zemní plyn, který naopak vysušuje, se napustí kapalina podobná disperznímu lepidlu, a po jeho natlakování dojde k prosycení vyschlého těsnění ve šroubovaných spojích a po vysušení k úplnému utěsnění závitových spojů.

Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG GAS 2000
 • Výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • Odstávka je minimální, délka nepřesahuje jeden den
 • Není potřeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek si je „najde sám“
 • Odpadají zednické a bourací práce – z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy – za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
 • Předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • Každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
 • Není nutný odvoz suti a deponace odpadu – odpadají náklady na likvidaci odpadů
 • Ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • Prodloužení životnosti stávajících rozvodů
 • Těsnicí prostředky jsou dodávány jen firmám, které absolvovaly školení u dodavatele, což dává záruku odborného provedení práce
 • Není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení
 • Vyhovuje doporučením GAS s.r.o., organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR
  3. Zatěsňování nádrží a bazénů

4. Zatěsňování odpadního a kanalizačního potrubí

5. Čištění všech druhů potrubí, výměníků a kotlů chemickou cestou jak na straně vody, tak na straně spalin.
Vyčištěním zarostlého potrubí či zaneseného hořáku se zvýší účinnost zařízení a tím dojde ke snížení nákladů na vytápění.
Mimo tyto hlavní oblasti lze najít uplatnění i v mnoha dalších, například při zatěsňování porušených automobilových chladičů a podobně.

Firma BaCoGa GmbH má v tomto oboru dlouholetou tradici a rozvíjí tyto technologie již více jak 25 let. Za tuto dobu bylo realizováno více než 100 000 aplikací. Na český trh je tato technologie v současné době masivně zaváděna a plně se osvědčuje.

Práce na zatěsňování potrubí mohou provádět námi vyškolení pracovníci (máme vytvořenou síť spolupracujících firem po celé ČR ), případně si je můžete provádět vlastními silami po předchozím vyškolení. Školení pracovníků provádíme pravidelně ve školicím středisku Pražské plynárenské a.s. v Praze Michli.

Staňte se Vy průkopníky a uživateli této progresívní technologie!


Ponúkame kvalitné produkty