Dôležité upozornenie!!!

Utesňovanie únikov – čo nieje možné.

Technológiou BCG nie je možné zatesniť miesto úniku kde dochádza k vzájomnému pohybu zatesňovaných častí ako sú napr. vytrhnuté „téčko“, vôbec nezaletovaný alebo nezalepený spoj , kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posuvu, zlomená trubka pred kolienkom a pod. a všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli prevedené teplotné kompenzácie na dlhých trasách).


Ponúkame kvalitné produkty