Ako funguje systém BCG a výhody použitia.

Ako a kde použiť prípadne nasadiť výrobky BCG čo najefektívnejšie je potrebné poznať základné princípy pre aplikovanie.

1. Princip systému BCG pro topné systémy, kanalizaci a systémy pitné a užitkové vody je odpozorován z přírody. Funguje podobně, jako když dojde k poranění například prstu:

V krvi obsažené krevní destičky uzavřou ránu „nahrubo“. Přes krevní destičky prosakuje krevní plazma, která při styku se vzduchem vytváří zvenčí na ráně strup. Tím dojde k úplnému uzavření rány.

Funkci destiček nahrazuje speciálně upravené celulózové vlákno, funkci krevní plazmy zastává v systému roztok křemičitanů a speciálních přísad, které při styku s kysličníkem uhličitým tvoří nerozpustné krystaly. Tyto krystaly nepodléhají stárnutí, vydrží teploty do 1200 stupňů Celsia a proto je systém vhodný i pro zatěsňování plynových kotlů a různých druhů výměníků. Systém není vhodný pro výměníky voda – voda.

2. Princip systému BCG pro plyn je založen na naplnění netěsného potrubí, kde došlo vlivem přechodu z vlhkého svítiplynu na suchý zemní plyn k vysýchání fermeže, jíž se sytila koudel v závitových spojích, roztokem akrylátové disperze.

Po naplnění potrubí, jeho natlakování a tím i prosáknutí disperze do netěsných šroubovaných spojů se potrubí vyprázdní, přebytečný roztok se vytlačí gumovými mloky a po vysušení dmychadlem je opět provozuschopné a díky „vnitřnímu nátěru“ se i prodlouží životnost stávajícího potrubí.

Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG pro vodu a topné systémy

 • Výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • Zatěsňování lze provádět většinou za normálního provozu bez nutnosti odstávky
 • Není potřeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek „si je najde sám“
 • Odpadají zednické a bourací práce – z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy – za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
 • Předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • Každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
 • Není nutný odvoz suti a deponace odpadu – nejsou náklady na likvidaci odpadů
 • Ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • Prodloužení životnosti stávajících rozvodů zvláště při použití inhibitorů koroze po přetěsnění
 • Těsnicí prostředky jsou dodávány jen firmám, které absolvovaly školení u dodavatele, což dává záruku odborného provedení práce
 • Není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení

Výhody použití zatěsňovacích prostředků BCG GAS 2000

 • Výrazně nižší náklady než při klasické rekonstrukci
 • Odstávka je minimální, délka nepřesahuje jeden den
 • Není potřeba hledat místo úniku, těsnicí prostředek „si je najde sám“
 • Odpadají zednické a bourací práce – z domu se nestane na dlouhou dobu staveniště
 • Všechny práce provedou pracovníci jedné firmy – za případný neúspěch nesvaluje vinu jedna firma na druhou
 • Předem lze dosti přesně stanovit cenu provedených prací
 • Každý obyvatel domu ví přesně, kdy se budou provádět práce v jeho bytě
 • Není nutný odvoz suti a deponace odpadu – nejsou náklady na likvidaci odpadů
 • Ekologicky nezávadné těsnicí prostředky neničí životní prostředí, naopak využitím stávajícího rozvodu jsou ušetřeny suroviny a energie na výrobu nového
 • Prodloužení životnosti stávajících rozvod
 • ů Těsnicí prostředky jsou dodávány jen firmám, které absolvovaly školení u dodavatele, což dává záruku odborného provedení práce
 • Není potřeba projektová dokumentace ani stavební povolení
 • Vyhovuje doporučením GAS s.r.o., organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR

Ponúkame kvalitné produkty