BCG Ochrana motorov a chladičov proti korózii

Ochraňuje dlouhodobě motory a chladiče před korozí a tvorbou vodního kamene. Lze použít pro všechny vodou chlazené motory a chladící systémy.

Oblasti použití:
Ochraňuje dlouhodobě motory a chladiče před korozí a tvorbou vodního kamene. Lze použít pro všechny vodou chlazené motory a chladící systémy.

Návod k použití:
Při všech pracích používejte ochranné prostředky. Před použitím řádně promíchejte.
Provádí se při chladném motoru. Otevřete uzávěr chladiče, doplňte odpovídající množství prostředku podle směšovacího poměru a uzavřete chladič. U motorů, které mají najeto víc než 10 000 km by měl být motor nejdříve vyčištěn BCG čističem motorů. Dá se mísit se všemi prostředky pro ochranu motoru před mrazem.

Směšovací poměr:
1 : 50

Balení:
250 ml objednací číslo 36225
500 ml objednací číslo 36250

Likvidace:
Nesmí být neředěný, resp. nezneutralizovaný vypuštěn do kanalizace.

Složení:
Natrium-2etylhexaonat, metyl-1Hbenzotrazol a přídavky chráněné obchodním tajemstvím.

Bezpečnostní opatření:
Chraňte před dětmi!
Chraňte před mrazem!
Při zasažení pokožky okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
Při zasažení očí vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Použitelnost:
2 roky od data výroby.


Ponúkame kvalitné produkty