Základné informácie o výmenníkoch Secespol

Profil dosiek spájkovaných výmenníkov tepla je vylisovaný v tvare písmena V.

Dosky po sebe idúce sú v skladbe výmenníka otočené o 180°.Z toho dôvodu spolu v mieste, kde sa pretínajú V profily, vytvárajú kanále pre prietok média. Výmenník je pripojený tak, aby ním médium pretekal protiprúdne.

Výhody spájkovaných doskových výmenníkov tepla:
- vysoký súčiniteľ prestupu tepla
- malé rozmery veľkých tepelných výkonov
- vysoká odolnosť pri zmenách tlaku a teploty
- výhodná cena v pomere k prenášanému výkonu
- jednoduchá montáž a demontáž

Špeciálne prelisovanie dosiek a ich skladba vo výmenníku, zapríčiňuje vznik turbolentného prúdenia média. Takéto prúdenie umožňuje veľmi efektívny prenos tepla a zároveň znižuje možnosť usádzania sedimentov v doskovom výmenníku tepla

Príklady použitia:
- centrálne kúrenie
- príprava tepla úžitkovej vody
- systémy solárneho a geotermálneho ohrevu
- výmenníky tepla v priemyselných technológiách
- kondenzátory a výparníky v tepelných čerpadlách
- kondenzátory a výparníky v chladiacich systémoch
- chladenie v priemysle

Zloženie prietokových kanálov vo výmenníku
Zmenou počtu dosiek, typu prelisovania dosiek alebo zložením kanálikov medzi doskami môžeme navrhovať zariadenie ktoré je prispôsobené individuálnym potrebám zákazníka.

Technické parametre výmenníkov Secespol
Pre správne vytypovanie výmenníka pre Vašu potrebu je dôležité poznať plochu dosky, objem kanálov, maximálny prietok a dalšie informácie.


Súbory na stiahnutie:


Spájkované doskové tepelné výmenníky B-Line
Veľkosť súboru: 1,56MB

Spájkované doskové tepelné výmenníky L-Line
Veľkosť súboru: 1,29MB

Kompletný katalóg výmenníkov JAD
Veľkosť súboru: 4,44MB
Zdielať na Facebook Zdielať na Google+ Zdielať na LinkedIn Zdielať na Twitter

Ponúkame kvalitné produkty