Základné informácie o výmenníkoch SWEP

Naše letované kompaktné výmenníky sa skladajú z 400 razených dosiek.

Vysoko kvalitná MO oceľ .
Niektorá z používaných médií môžu mať korózne účinky, čím sa môže u výmenníkov, kde je použitá klasická oceľ ( napr.1.4401), sa môže prejaviť bodová korózia. Ako riešenie sa ešte nedávno používal iba jeden veľmi drahý materiál – titan. Nie tak u nás ! Jedinečná zliatina MO-oceľ je ďaleko cenovo výhodnejšia než titan a je ju možné použiť vo všetkých výmenníkoch od najmenších až po najväčšie B 57.

Kompaktný tvar.
Naše letované kompaktné výmenníky potrebujú asi 1/10 priestoru, ktoré inak potreboval trubkový výmenník toho istého výkonu. Vďaka tomu je všetka manipulácia s výmenníkom ďaleko jednoduchšia.

Najvyššie koeficienty prestupu tepla
Vďaka vzniknutej turbolencii prúdenia média v letovanom kompaktnom výmenníku sa dosahuje 3-5 krát lepšie koeficienty prestupu tepla ako u trubkového výmenníka

Vysoké prevádzkové tlaky a teploty
Všetky letované výmenníky sú podrobené tlakovej skúške 40 barov. Takto je zaistené, že výmenníky sú schopné pracovať i pri vyšších tlakoch ako 30 barov. Maximálna prevádzková teplota je 225°C.

Ušľachtilé konštrukčné materiály
Ako štandardný materiál používame pre naše letované kompaktné výmeníky ušlachtilú oceľ 1.4401 a 99,9% čistú meď.

Špeciálne prevedenie neobsahujúce meď
Pre určité technológie napr. práca v NH3 zariadeniach alebo pri výrobe ovocných štiav môžu byť použité iba kompaktné výmenníky neletované meďou. Pre tieto prípady sme vyvynuli modely B5,B8,B10,B15,B25 a B27, kde sú použité spájkovanie zliatinami na báze Ni. Tieto špeciálne výmenníky sú odolné prevádzkovým teplotám až 350°C a prevádzkovým tlakom 1,8 MPa.

Vysokotlakové prevedenia pre nové chladiace médiá
R410A – tak sa nazýva nové chladiace médium, ktoré nemá škodlivý účinok na ozónovú vrstvu. Vyžaduje však väčšiu tlakovú odolnosť výmenníkov. Tieto požiadavky splňujú výmenníky typovej rady HP, ktoré sú určené pre prevádzkový tlak 45 barov.

Naše letované kompaktné výmenníky sa skladajú z 400 razených dosiek. Tým, že každá druhá doska je umiestnená opačne ( otočená o 180° ), vzniknú tzv. kontaktné body, ktoré sú pri letovaní pevne spojené. Pri prevádzke spôsobujú tieto body vírenie média a tým dosahujú najvyššiu turbolenciu a vysokých koeficientov prestupu tepla.


Ponúkame kvalitné produkty