Letované kompaktné výmenníky najvyššej triedy.

SWEP je najväčším výrobcom letovaných a kompaktných výmenníkov na svete.

Od najmenších výmenníkov s malými výkonmi až po výmenníky, ktorých výkony dosahujú viac ako 5MW.

Každý výmenník sa skladá z razených dosiek, ktoré zletovaním vytvoria kompaktný, tlakovo odolný celok. Najvyšším koeficientom prestupu tepla je dosiahnuté vďaka vysokému turbolentnému prúdeniu, ktoré zároveň významne znižuje náchylnosť k zanášaniu.

Viac než 90% použitého materiálu je využité pre vlastnú funkciu výmenníka – prestup tepla !

Použitie výmenníkov
- do predávacích výmenníkových staníc
- tepelných čerpadiel
- ako výparníky
- kondenzátory
- ekonomizéry v chladiacich systémoch
- pre chladenie hydraulických, motorových a iných olejov

**Druhy výmenníkov SWEP** **Technické dáta výmenníkov SWEP** **Rozmery výmenníkov SWEP**

Ponúkame kvalitné produkty