Prepočítavač plynu MacBAT 5

Prepočítavač plynu MacBAT 5 je zariadenie používané na meranie objemu plynu pri základných podmienkach a základnej energii. Je navrhnutý na použitie v meracích a regulačných staniciach. Dokáže spolupracovať s rotačnými a turbínovými plynomermi.

Všeobecné charakteristiky
• Meranie je založené na počítaní objemu pri podmienkach merania na základe množstva impulzov z jazýčkového kontaktu NF alebo vysokofrekvenčného VF snímača namontovaného v hlave plynomeru alebo z priameho odpočtu plynomerov pomocou zabudovaného enkodéra.
• So vstavanými snímačmi meria tlak a teplotu plynu.
• Zariadenie prevádza počítaný objem plynu pri podmienkach merania na objem pri základných podmienkach (EN 12405-1: 2018) a pomocou vopred nastavených parametrov plynu vypočíta hodnotu energie (EN 12405-2: 2012).
• Okrem merania a výpočtu aktuálnych parametrov zariadenie archivuje aj zvolené parametre a informácie o registrovaných stavoch alarmov – k dispozícii pre neskoršie odčítanie.
• Zabudovaný displej a klávesnica umožňujú sledovať aktuálne namerané údaje, špičkové hodnoty a alarmy, ako aj nastavenie základných prevádzkových parametrov, ako je čas a dátum, meracie vstupné limity, parametre prenosu údajov a pod. Akákoľvek zmena parametrov prostredníctvom bezdrôtového prenosu údajov aj pomocou klávesnice vyžaduje oprávnenie používateľa.
• MacBAT 5 je zariadenie napájané z internej batérie, ale môže byť napájané aj z externého zdroja. V štandardnej verzii pri typických prevádzkových podmienkach (1 – 2 odpočty za mesiac) 1 kus batérie má životnosť až päť rokov.
• Zariadenie má funkcie, ktoré umožňujú jeho použitie v riadiacich a telemetrických systémoch. Počas používania týchto funkcií je potrebné pripojiť príslušný typ sieťového AC adaptéra, ktorý poskytuje oddelenie vnútorných bezpečnostných obvodov a umožňuje napájanie externým zdrojom napájania zariadenia. AC napájací adaptér je voliteľné príslušenstvo.


Súbory na stiahnutie:


MacBAT_5_Technicky_list.pdf
MacBAT_5_Pouzivatelska_prirucka.pdf


Ponúkame kvalitné produkty