PolluStat

Kompaktný merač tepla/chladu pre Diaľkové vykurovanie / Priemysel, Komerčné budovy vykurovanie / chladenie (HVAC), Výroba tepla pre domácnosti / Výmenníkové stanice

Kompaktný ultrazvukový merač tepla /chladu PolluStat meria spotrebu energie vo vykurovacích alebo chladiacich okruhoch. Vďaka vysoko presnej prietokomernej časti sa rozsah aplikácií pohybuje od systémov diaľkového vykurovania až po fakturačnú spotrebu jednotlivých bytov.

CHARAKTERISTIKA
MID schválenie, trieda 2 podľa EN 1434 pre všetky inštalačné polohy okrem polohy hlavou dolu
• Teplotný rozsah prietokomernej časti:
- Merač tepla 15 – 90 °C (taktiež dostupné prevedenie 15 – 130 °C)
- Merač teplo/chlad (Hybrid) 15 – 90 °C (taktiež dostupné prevedenie 15 – 120 °C)
- Merač chladu 5 – 50 °C
• S oddelliteľným počítadlom pre inštalácie s priestorovým obmedzením s dĺžkou kábla medzi počítadlom a prietokomernou časťou cca 0.85 m
• Štandardne optické rozhranie (M-Bus protokol)
• Dva registre tarify individuálne nastaviteľné (energia alebo čas)
• Voliteľný ročný odpočtový dátum
• Dostupných 15 mesačných hodnôt prostredníctvom rádiového odpočtu
• Zobrazovanie15 mesačných hodnôt a 15 polmesačných hodnôt na displeji
• Dostupných 24 mesačných a polmesačných hodnôt cez optické rozhranie alebo M-Bus
• Ukladanie hodnôt prietoku, výkonu a teploty, ako aj ich maximálne hodnoty za posledných 15 mesiacov
• Odporové snímače teploty PT1000 :
- dĺžka 45 mm / priemer 5.2 mm, dĺžka kábla 1.5 m
- dĺžka 50 mm s puzdrom 85 a 100 mm / priemerr 6.0 mm, dĺžka kábla 3 m


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - PolluStat
Návod na montáž - PolluStat
Vyhlásenie o zhode - PolluStat
Certifikát - PolluStat
Certifikát - PolluStat (anglický preklad)

Ponúkame kvalitné produkty