PolluFlow

Ultrazvukový prietokomer

Použitie:
Ultrazvukový prietokomer PolluFlow s impulzným výstupom pretečeného objemu je konštrukčne riešený pre použitie s kalorimetrickým počítadlom pre meranie spotreby energie na vykurovanie a chladenie.
PolluFlow funkčne dáva možnosť kombinácie so všetkými bežne dostupnými kalorimetrickými počítadlami.
Ultrazvukový princíp merania poskytuje výhody ako prietokomerná časť bez pohyblivých častí, nízka tlaková strata, široký rozsah merania, meranie v oblasti nízkych/malých prietokov, necitlivosť na znečistenie teplo/chlad – nosného média.
Ultrazvukový prietokomer je vhodný pre meranie kondenzátu.

Charakteristika:
Schválenie podľa Smernice MID trieda 2 s dynamickým rozsahom 1:100 (q:q ) i p
Žiadne pohyblivé časti v prietokomernej časti
Montáž v horizontálnej, vertikálnej alebo šikmej polohe
Elektronická časť oddeliteľná od prietokomernej časti
V puzdre počítadla zabudovaný LCD-displej
Teplotný rozsah prietokomernej časti 5-130*C (krátkodobo) umožňuje použitie v
“6/12*C chladiacich zariadeniach” s teplonosným médiom vodou
Jednoduchá konštrukcia ultrazvukového vodomeru zabezpečuje nenáročnú opravu
po uplynutí doby overenia
Dlhodobá stabilita parametrov
Extrémne nízka spotreba energie umožňujúca dlhodobú životnosť
Impulzný výstup pre pretečený objem
Dostupné prevedenia so závitovým alebo prírubovým pripojením


Súbory na stiahnutie:


Katalógový list - PolluFlow
Vyhlásenie o zhode - PolluFlow
Certifikát MID - PolluFlow

Ponúkame kvalitné produkty